Dịch Vụ Thám Tử Xác Minh Nhân Thân, Lý Lịch, Xác Minh Adn, Mối Quan Hệ